Domki.net - Portal Budowlany - Budownictwo
Reklama w portalu budowlanym Kontakt

nowości budowlane
Dodatki mieszkaniowe przed Trybunałem Konstytucyjnym
Przed Trybunałem Konstytucyjnym odbyła się rozprawa dotycząca regulacji prawnych w zakresie dodatków mieszkaniowych. Radę Ministrów przed Trybunałem reprezentował dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa Ministerstwa Infrastruktury, Zdzisław Żydak.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał zmodyfikowany wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący uznania części przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych w zakresie, w jakim wyłącza ono ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów oraz opłatę za gaz przewodowy i energię elektryczną, z wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego, jako niezgodnych z upoważnieniem ustawowym do ich wydania w brzmieniu obowiązującym przed 23 listopada 2004 r., tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Zmodyfikowany wniosek RPO dotyczył okresu przejściowego przewidzianego w art. 3 ww. ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, zgodnie z którym do spraw wszczętych i niezakończonych przed 23 listopada 2004 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Orzekając 1 lutego 2005 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że nieuwzględnienie w wydatkach dla celów obliczania dodatku mieszkaniowego opłat za gaz przewodowy i energię elektryczną nie narusza Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny uznał natomiast, że wyłączenie w rozporządzeniu Rady Ministrów opłat z tytułu ubezpieczenia, podatku od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów z wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego, narusza Konstytucję.

Oznacza to, że jedynie w przypadku spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 23 listopada 2004 r. wnioskodawcy mogą ewentualnie ubiegać się o uwzględnienie także wydatków związanych z ubezpieczeniem, podatkiem od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów. Jednak przy tym będzie miał zastosowanie przepis art. 6 ust. 6 pkt 1 ustawy, czyli jeżeli łączne wydatki będące odpowiednikiem czynszu nie przekroczą czynszu jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby ten lokal wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy.

Źródło: MI

Content Management Powered by CuteNews

Najnowsze tematy na forum:
zabezpieczenie wodomierza
Kontrolowanie ilo=c5=9bci wody w =c5=82a...
Re=3a Kontrolowanie ilo=c5=9bci wody w =...
xiaomi / roborock - odkurzacz-robocik
Re=3a Umowa na pr=c4=85d
Wype=c5=82nienie szczelin przy schodach ...
Taryfa G12as
Re=3a Wype=c5=82nienie szczelin przy sch...
Umowa na pr=c4=85d
Siedlisko - warunki zabudowy
 
Budownictwo mieszkaniowe i Budownictwo ogólne - Budownictwo
Teksty piosenek - Lyrics - Torebki

katalog firm budowlanych - budownictwo
ogłoszenia nieruchomości
artykuły i porady budowlane - budownictwo


 

Budownictwo
Nieruchomości